Aplikovaný výzkum

Společnost HOFMEISTER s.r.o. se dlouhodobě zabývá aplikovaným výzkumem, který je zaměřen na vývoj speciálních řezných nástrojů a na zavádění nových technologií obrábění.

V roce 2007 vzniklo vývojové centrum pro speciální řezné nástroje a od té doby je vybavováno moderními vyspělými výrobními technologiemi a měřicími přístroji. V současné době funguje vývojové centrum jako samostatné pracoviště v areálu výrobní provozovny HOFMEISTER s.r.o.

 

Zaměření aplikovaného výzkumu

Referenční projekty

V rámci vývojové činnosti společnosti HOFMEISTER s.r.o. navrhl a po technické stránce koordinoval řešení projektů, které byly částečně financovány ze zdrojů EU, resp. ČR:

 

Spolupracující partneři

Při realizaci výzkumných činností je rozvíjena partnerská spolupráce s výzkumnými organizacemi 
a inovačními firmami, jako jsou např.: