Laserové mikroobrábění

Společnost HOFMEISTER s.r.o. nabízí možnost kooperace v oblasti laserového mikroobrábění, které je vhodné např. při miniaturizaci mechatronických součástí, mikrostrukturování funkčních povrchů, leštění, mikrořezání a další požadavcích. Vzhledem k používání ultrakrátkých laserových pulsů dochází k zanedbatelnému tepelnému ovlivnění materiálů, tudíž aplikační potenciál stroje pokrývá celé materiálové spektrum. Komplexní proces mikroobrábění včetně verifikace výstupu navrhujeme dle požadavků zákazníka, přičemž při vývoji technologie upřednostňujeme projektový přístup.

  

Nabídka služeb/spolupráce/kooperace

 

VÝHODY
NEVÝHODY
Bezkontaktní obrábění - "nulové řezné síly"
Vysoké investiční náklady
Beztřískové obrábění - snadnější instalace inprocesního měření
Náročné procesní řízení - synchronizace mechanických a optických kinematických os
Vysoká spolehlivost, vysoká reprodukovatelnost výroby a vysoká preciznost
Přizpůsobené pracovní prostředí (vlhkost, čistota,...)

 

Výroba utvařeče na čele břitu řezného nástroje

 

Ostření břitu na řezném nástroji

 

Obráběné materiály

 

Ke stažení