Hofmeister - strojírenství se specializací na výrobu nestandardních nástrojů

Projekty

Společnost HOFMEISTER s.r.o. aktivně spolupracuje se Západočeskou univerzitou v Plzni i s dalšími výzkumně-vývojovými institucemi na řešení dlouhodobých projektů vývoje a aplikovaného výzkumu v oblasti řezných nástrojů pro kovoobrábění.

 

Projekt „Rozšíření Vývojového centra řezných nástrojů“ je realizován za finanční spoluúčasti EVROPSKé unie

Evidenční číslo projektu: 4.2 PT03/938
Termíny realizace: 
2013 - 2015
Cíl projektu: 
Cílem projektu je rozšíření vývojového oddělení společnosti HOFMEISTER s.r.o. se zaměřením na vývoj a inovace řezných nástrojů.

Přínosy z realizace projektu:

Pořízená TECHNOLOGIE pro Vývoj:

Projekt byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj. 

 

Vývoj a zavedení výroby nových řezných nástrojů s využitím progresivních nanovrstev a sendvičových tenkých vrstev pro obrábění těžkoobrobitelných materiálů

Evidenční číslo projektu: FI- IM2/054
Termíny realizace: 2005 - 2007
Řešení průmyslové
Ochrany výstupů projektu:
Výstupy projektu byly přihlášeny k patentové ochraně jako vynález
zn. spisu PV 2007-426 a užitný vzor zn. spisu PUV 2007 -18936.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Vývoj produktivní technologie výroby cermetových řezných nástrojů

Evidenční číslo projektu: FI- IM3/156
Termíny realizace: 2006 - 2007

Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Vývoj vrtacích multifunkčních nástrojů pro vysoce produktivní a přesnou výrobu kruhových otvorů

Evidenční číslo projektu: FI-IM4/226
Termíny realizace: 2007 - 2010

Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Vývojové centrum pro speciální řezné nástroje

Evidenční číslo projektu: 4.2 PT01/045
Termíny realizace: 2007 - 2009

Projekt byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj.

 

Zavedení výroby nových řezných nástrojů

Evidenční číslo projektu: 4.1 IN02/127
Termíny realizace: 2009 - 2011

Projekt byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj.

 

Rozšíření vývojového centra řezných nástrojů

Evidenční číslo projektu: 4.2 PT03/938
Termíny realizace: 2013 - 2015

Projekt byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj.