Projekty

Společnost HOFMEISTER s.r.o. aktivně spolupracuje se Západočeskou univerzitou v Plzni i s dalšími výzkumně-vývojovými institucemi na řešení dlouhodobých projektů vývoje a aplikovaného výzkumu v oblasti řezných nástrojů pro kovoobrábění. 

Řešení projektů podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku),, z toho důvodu jsou uvedeny pouze základní informace řešených .

 

Projekt Laserové technologie pro mikrostrukturování bionických a funkčních povrchů pokročilých materiálů

Termín realizace: 4/ 2018 až 12/2021

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je vývoj funkční pokročilé výrobní technologie, která spadá do oblasti povrchového inženýrství a jenž povede ke zdokonalení funkčních povrchů strojních komponent z moderních konstrukčních materiálů, jako jsou korozivzdorné oceli, slitiny titanu a niklu a různé druhy technické keramiky apod.

Optimální technologií pro úpravy povrchů strojních komponent, je laserové mikrostrukturování za využití pulsních laserů s délkou pulsů v řádech nanosekund, pikosekund, popř. femtosekund pro velmi jemné mikrostruktury.

Parciálním cílem projektu je vývoj dvou odlišně koncipovaných povrchových mikrostruktur, kde základním prvkem je rovinná (2D) či prostorová (3D) geometrická entita, která vytváří na povrchu strojní komponenty ucelenou mikrostrukturu a tím určuje nové fyzikálně-chemické vlastnosti povrchu.

Informace o projektových partnerech:

Tento projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu v programu TRIO.

 

Projekt „Rozšíření Vývojového centra řezných nástrojů“ je realizován za finanční spoluúčasti EVROPSKé unie

Evidenční číslo projektu: 4.2 PT03/938
Termíny realizace: 
2013 - 2015
Cíl projektu: 
Cílem projektu je rozšíření vývojového oddělení společnosti HOFMEISTER s.r.o. se zaměřením na vývoj a inovace řezných nástrojů.

Přínosy z realizace projektu:

Pořízená TECHNOLOGIE pro Vývoj:

Projekt byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj. 

 

Vývoj a zavedení výroby nových řezných nástrojů s využitím progresivních nanovrstev a sendvičových tenkých vrstev pro obrábění těžkoobrobitelných materiálů

Evidenční číslo projektu: FI- IM2/054
Termíny realizace: 2005 - 2007
Řešení průmyslové
Ochrany výstupů projektu:
Výstupy projektu byly přihlášeny k patentové ochraně jako vynález
zn. spisu PV 2007-426 a užitný vzor zn. spisu PUV 2007 -18936.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Vývoj produktivní technologie výroby cermetových řezných nástrojů

Evidenční číslo projektu: FI- IM3/156
Termíny realizace: 2006 - 2007

Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Vývoj vrtacích multifunkčních nástrojů pro vysoce produktivní a přesnou výrobu kruhových otvorů

Evidenční číslo projektu: FI-IM4/226
Termíny realizace: 2007 - 2010

Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Vývojové centrum pro speciální řezné nástroje

Evidenční číslo projektu: 4.2 PT01/045
Termíny realizace: 2007 - 2009

Projekt byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj.

 

Zavedení výroby nových řezných nástrojů

Evidenční číslo projektu: 4.1 IN02/127
Termíny realizace: 2009 - 2011

Projekt byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj.

 

Rozšíření vývojového centra řezných nástrojů

Evidenční číslo projektu: 4.2 PT03/938
Termíny realizace: 2013 - 2015

Projekt byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj.