Měření a kontrola

Zaměřujeme se na komplexní, nezávislé, zakázkové měření strojních součástí. Pro měření dílů využíváme nejmodernější měřící techniku. Jsme schopni provést kompletní kontrolu všech rozměrů součásti, nebo pouze rozměrů důležitých z hlediska Vašich individuální potřeb. Na přání vypracujeme také statistické vyhodnocení procesu (SPC). Provoz měřicího střediska přizpůsobujeme Vašim potřebám. Naše společnost je vázána mlčenlivostí ohledně šíření informací o měřených dílech a jejich dokumentaci.

 

Strojní vybavení

Souřadnicové měřicí stroje:
AMS – M8.10.7 CNC
IMS – IMPACT II CNC
Kamerový měřicí stroj:
ZOLLER GENIUS 3S
Optický mikroskop:
ALICONA INFINITE FOCUS SL
Digitální měřicí systém:
KEYENCE IM – 6225

 

Nabídka služeb

 

Souřadnicové měřicí stroje

Službu provádíme na špičkových strojích od firmy IMS (UK) a AMS (USA). Umožňují velmi přesné, celkové, proměření rozměrů a geometrických tolerancí dílu dle výkresové dokumentace. Lze provádět také porovnání dílu s CAD modelem všech běžných datových formátů. Výstupem jsou grafické nebo textové rozměrové protokoly. Oba stroje používají hardware a řízení fa. RENISHAW. Každoroční kalibrace je samozřejmostí.

Rozměry pracovního prostoru souřadnicového stroje: X = 800 mm, Y = 1000 mm, Z = 700 mm

Stanovená tolerance přesnosti: 0,0025 mm + L/300

 

Optický mikroskop ALICONA

Optický 3D skener, který vás ohromí nejen svou přesností (zvětšení až 1000x), ale také tím, že změří nejmenší detaily na Vašich výrobcích, které jsou mnohdy stěžejní pro jejich správnou funkci. Tento systém nabízí kombinaci měření drsnosti i tvaru povrchu. Je vhodný pro složité geometrie s malými poloměry a úhly. Měření plošné i profilové drsnosti a geometrie ve špatně přístupných místech (např. na rádiusech, zkoseních, závitech).

 

Pětiosý kamerový měřicí stroj ZOLLER

Slouží k proměření veškerých geometrií na řezných obráběcích nástrojích. Stroj je vybaven kvalitní násvitovou 3D kamerou, která slouží pro měření trojrozměrných elementů geometrie nástrojů. V kombinaci s 2D kamerou a velmi přesným upínacím vřetenem stroj komplexně proměří parametry nástroje s přesností v řádech mikrometrů.

 

Digitální měřicí systém KEYENCE

Je to programovatelný optický komparátor, měřicí mikroskop a profiloměr. Hlavní doménou tohoto přístroje je rychlost měření. Proto je často využíván pro sortování shodných a neshodných výrobků, nebo pro měření všech kusů v dávce. Dle použitého objektivu pracuje s přesnostmi až  ± 0,002 mm. Měřící rozsah je 100 mm x 200 mm, maximální hmotnost měřeného dílu 2 kg.